Free

Sử dụng thử

 

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Đăng nhập thư viện chỉ báo.

Giới hạn 07 ngày sử dụng.

 

Standard

790.000 đ

90 ngày

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Sử dụng Thư viện các công cụ chỉ báo.

Truy cập hệ thống phát tín hiệu giao dịch.

Like + Share để có thêm 10 ngày sử dụng.

Tặng thêm 10 ngày khi giới thiệu thành viên mới.

8.778 VND/ngày sử dụng

Premium

1.490.000 đ

180 ngày

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Sử dụng Thư viện các công cụ chỉ báo.

Truy cập hệ thống phát tín hiệu giao dịch.

Like + Share để có thêm 10 ngày sử dụng.

Tặng thêm 10 ngày khi giới thiệu thành viên mới.

Hệ thống chăm sóc khách hàng trực tiếp.

8.278 VND/ngày sử dụng

VIP

2.900.000 đ

365 ngày

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Tải miễn phí thư viện chỉ báo.

Truy cập hệ thống phát tín hiệu giao dịch.

Tư vấn tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Like + Share để có thêm 10 ngày sử dụng.

Tặng thêm 10 ngày khi giới thiệu thành viên mới.

Hệ thống chăm sóc khách hàng trực tiếp.

Khuyến nghị điểm vào lệnh.

Room tư vấn trực tiếp.
*Chi tiết tại Quản trị danh mục.

7.946 VND/ngày sử dụng


Gói đăng ký


Hãy điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký.